Kort #28302

 1
Diss.
3 saml.
1 Wend 'o, Joh. Pet. Weatm-Gothus
ï Försök till an afhmdling om benen i mermiakokrop—
ï Pen. St. 19. 1814.

Praeses: Ramenson, Henricus Wilh. Uppsala

Information

Kortnr:
28302
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1
Diss.
3 saml.
1 Wend 'o, Joh. Pet. Weatm-Gothus
ï Försök till an afhmdling om benen i mermiakokrop—
ï Pen. St. 19. 1814.

Praeses: Ramenson, Henricus Wilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort