Kort #28161

 Diss.

saml.
W & lleriu &, Johannes Gotzkalk Nericius
Tentamen anthrapologiae experimentalis, quo demon—
stratur existentia vasorum absorbentium in intesti—
nia, partem chyli ad venas mesenterioas immediate
deferentium. 1751.
Praeses: ven Rosanstein, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28161
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
W & lleriu &, Johannes Gotzkalk Nericius
Tentamen anthrapologiae experimentalis, quo demon—
stratur existentia vasorum absorbentium in intesti—
nia, partem chyli ad venas mesenterioas immediate
deferentium. 1751.
Praeses: ven Rosanstein, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort