Kort #29036

 Diss.

? __ saml.

! 0 atberg, Jakob Ostro-Gothus
Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svam-
par. Del 5. 1856.
Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
29036
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

? __ saml.

! 0 atberg, Jakob Ostro-Gothus
Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svam-
par. Del 5. 1856.
Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort