Kort #28348

 Biss.
saml.
] Wens 3 0 e, Thure Gethoburgensis
ï Horti Upsaliensis plantae oultae ab initio saeculi.
Pars 6. 18260 »
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala
i

Information

Kortnr:
28348
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Biss.
saml.
] Wens 3 0 e, Thure Gethoburgensis
ï Horti Upsaliensis plantae oultae ab initio saeculi.
Pars 6. 18260 »
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort