Kort #29317

 1
' Diss.
saml.
3 Svanström, Nicolaus Wermlanäus
quaedam Petrina illust-
rata. 1779.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Information

Kortnr:
29317
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1
' Diss.
saml.
3 Svanström, Nicolaus Wermlanäus
quaedam Petrina illust-
rata. 1779.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort