Kort #28063

 Diss.
' saml.
Wahlberg, Pehr Fredrik Ostro-Gothus
Anvisning till de svenska phamaoeutiska växternas
igenkännande. Del 1. 1826.
i
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28063
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
Wahlberg, Pehr Fredrik Ostro-Gothus
Anvisning till de svenska phamaoeutiska växternas
igenkännande. Del 1. 1826.
i
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort