Kort #27963

 _ Diss.
saml..
Ulleniua, Andreas Sudermannus
Justitiae Divinae immutabilitate. 1749.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27963
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml..
Ulleniua, Andreas Sudermannus
Justitiae Divinae immutabilitate. 1749.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort