Kort #28036

 Diss.
saml.
Wadner, Laur. August. Ostro-Gothus
Ex Ibn el-Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
,to, quartum et quintum. Pars 8. 1846.
1 Praeses: Tornberg, Caralus Johannes, Uppsala
ä

Information

Kortnr:
28036
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wadner, Laur. August. Ostro-Gothus
Ex Ibn el-Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
,to, quartum et quintum. Pars 8. 1846.
1 Praeses: Tornberg, Caralus Johannes, Uppsala
ä

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort