Kort #28355

 Diss.
saml.
1 W 9 nström, Johannes Uplanäus
j Marita Jah. Skytte, senioris, litteraria. 1786.
Praeses: Lindblom, Jacob. Axel, Uppsala
!
ï
%

Information

Kortnr:
28355
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
1 W 9 nström, Johannes Uplanäus
j Marita Jah. Skytte, senioris, litteraria. 1786.
Praeses: Lindblom, Jacob. Axel, Uppsala
!
ï
%

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort