Kort #28852

 Disa.
smal;
Zettr 6 n, Andreas Nerioiua
Dias. dogmata non neminis ad naturalismnm åucentia
refellens. 1765.
Praeses: Kinmark, Eric, Uppsala

Information

Kortnr:
28852
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
smal;
Zettr 6 n, Andreas Nerioiua
Dias. dogmata non neminis ad naturalismnm åucentia
refellens. 1765.
Praeses: Kinmark, Eric, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort