Kort #28533

 Diss.
saml.
Widegren, Emanuel Ostro-Gothus
Codex Hebraeus Psalterii Davidici Bibliothecae Acad.
Upsal. descriptus et collatus. Pars 1. 1817.
å Praeses: Gumaelius, Gustavus Wilhelmus, Uppsala

Information

Kortnr:
28533
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Widegren, Emanuel Ostro-Gothus
Codex Hebraeus Psalterii Davidici Bibliothecae Acad.
Upsal. descriptus et collatus. Pars 1. 1817.
å Praeses: Gumaelius, Gustavus Wilhelmus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort