Kort #29007

 Diss.
.. saml.
0 hrströmer , Carol. Eric Roslagus
Verbis Graecis causa Trendelenburgii contra primisse:
-ium defensitata. Pars 5. 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
29007
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
0 hrströmer , Carol. Eric Roslagus
Verbis Graecis causa Trendelenburgii contra primisse:
-ium defensitata. Pars 5. 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort