Kort #29058

 Diss.
__ saml.
Ostlund, Jonas Olofsson Helsingus
Dictum Caesarianum: Delectus verborum est origo elo—
quentiae. 1741.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
29058
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml.
Ostlund, Jonas Olofsson Helsingus
Dictum Caesarianum: Delectus verborum est origo elo—
quentiae. 1741.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort