Kort #28476

 r
Diss.
saml.
Wettel: h 0 1 m, Petrus Ostro-Gothus
Aischylos' sorgespel. Del 18. 1842.
ï
? Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
28476
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

r
Diss.
saml.
Wettel: h 0 1 m, Petrus Ostro-Gothus
Aischylos' sorgespel. Del 18. 1842.
ï
? Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort