Kort #27734

 Diss.
saml .
Tidenius , Sveno Westro—Gothus
Theologia naturali. Pars 1. 1705
Praeses: Diurberg, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27734
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Tidenius , Sveno Westro—Gothus
Theologia naturali. Pars 1. 1705
Praeses: Diurberg, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort