Kort #28375

 Diss.
saml.
Wessman, Adam Ferdinand'Wermlanäus
' Aischylos' sorgespel. Del 10. 1842.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
28375
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wessman, Adam Ferdinand'Wermlanäus
' Aischylos' sorgespel. Del 10. 1842.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort