Kort #27971

 Diss.
- Sagml .
Ullgren , Olavus Matthias Fjerdhundrensis
Emendationes et supplementa commentariorum Procli
Diadochi in librum primum elementorum Euclidis. Pars
1. 1806
Praeses: Aurivillius, Petrus Fab. Uppsala

Information

Kortnr:
27971
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
- Sagml .
Ullgren , Olavus Matthias Fjerdhundrensis
Emendationes et supplementa commentariorum Procli
Diadochi in librum primum elementorum Euclidis. Pars
1. 1806
Praeses: Aurivillius, Petrus Fab. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort