Kort #28285

 Diss.
saml.
W 0 i 3 e 1, Henric Wilhelm Westmannus
? Om mineraliers användande i byggnings—konsten. Tred-
; ja fortsättningen. [Pars 4.] 1784;
Praeses: Espling, Olof, Uppsala

Information

Kortnr:
28285
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 0 i 3 e 1, Henric Wilhelm Westmannus
? Om mineraliers användande i byggnings—konsten. Tred-
; ja fortsättningen. [Pars 4.] 1784;
Praeses: Espling, Olof, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort