Kort #27977

 DiSSo
_ saml.
Ullh 0 1 m, Magnus Westmannas
Primae jurisPrudentiae extrajudioialis lineae. 1769.
Praeses: Rabenius, Olavus, Uppsala.

Information

Kortnr:
27977
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
_ saml.
Ullh 0 1 m, Magnus Westmannas
Primae jurisPrudentiae extrajudioialis lineae. 1769.
Praeses: Rabenius, Olavus, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort