Kort #28451

 Diss.
saml.
Westman, Sveno Abrah. Westro-Gothus
' Generatione calli casei. 1809.
Praesäs: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Information

Kortnr:
28451
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westman, Sveno Abrah. Westro-Gothus
' Generatione calli casei. 1809.
Praesäs: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort