Kort #28759

 ï Disa.
) saml.
% Wulff, Jahannes Westmannua
? Studiosia Svecis in seminariis Jesuitarum versus fi-
; nem seculi 16. 1794.
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
28759
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

ï Disa.
) saml.
% Wulff, Jahannes Westmannua
? Studiosia Svecis in seminariis Jesuitarum versus fi-
; nem seculi 16. 1794.
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort