Kort #29297

 ('
Diss.
; saml.
S 0 hram , Emanuel Uplandus
. In historiam gentis hypomnemata. Pars 1.
1818 _
Praeses: Berg, Petrus Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
29297
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

('
Diss.
; saml.
S 0 hram , Emanuel Uplandus
. In historiam gentis hypomnemata. Pars 1.
1818 _
Praeses: Berg, Petrus Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort