Kort #27957

 Diss.
saml.
Ullberg , Christiernus Dalekarlus
Victoria Augusti Actiaca. 1751.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27957
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullberg , Christiernus Dalekarlus
Victoria Augusti Actiaca. 1751.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort