Kort #28157

 Diss.
saml.
W & 1 1 eril1 s, Isaac Nericius
Om skattskyldig jord. Del 2. 1783.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
28157
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & 1 1 eril1 s, Isaac Nericius
Om skattskyldig jord. Del 2. 1783.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort