Kort #28813

 Diss.
saml.
Zeipel, Carolus Samuelis Freder. vån, Uplandus
Lineis curvis, e sectionibus conicis, per additionem
vel subtractionem cosinus, derivatis. 1808.
Praeses: Braendström, Jonas Jonae, Uppsala

Information

Kortnr:
28813
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zeipel, Carolus Samuelis Freder. vån, Uplandus
Lineis curvis, e sectionibus conicis, per additionem
vel subtractionem cosinus, derivatis. 1808.
Praeses: Braendström, Jonas Jonae, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort