Kort #28507

 3 Diss.
!
% saml.
? W i 9 kman, Daniel
ï Dise. sistema hydropia pericardii solitarii casum.
* 1780.

Praeses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Information

Kortnr:
28507
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3 Diss.
!
% saml.
? W i 9 kman, Daniel
ï Dise. sistema hydropia pericardii solitarii casum.
* 1780.

Praeses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort