Kort #28423

 Diss-

> saml.

; Westin, Johannes Petrus Ostro-Gothus

3 Scphoclis Oedipus Tyrannus notis philologicis illus-
tratus. Pars11. 1854.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
28423
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-

> saml.

; Westin, Johannes Petrus Ostro-Gothus

3 Scphoclis Oedipus Tyrannus notis philologicis illus-
tratus. Pars11. 1854.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort