Kort #29186

 Diss.
saml.
Hillberg , Petrus P. Gestricius
! In epistolas Petrinas exercit. philolog.
* locorum 1. epist. explanatura. Pars 1. 1756
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29186
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Hillberg , Petrus P. Gestricius
! In epistolas Petrinas exercit. philolog.
* locorum 1. epist. explanatura. Pars 1. 1756
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort