Kort #29175

 1
1
ï Diss.
% saml.
% Helleda 3 1, Gustavus Magnus Sudermannus—
». Nericius
& e codice Benzeliano Lincopensi
editus. Pars 1. 1821.
Praeees: Gumaelius, Gustavus Wilhelmus, Uppsala

Information

Kortnr:
29175
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1
1
ï Diss.
% saml.
% Helleda 3 1, Gustavus Magnus Sudermannus—
». Nericius
& e codice Benzeliano Lincopensi
editus. Pars 1. 1821.
Praeees: Gumaelius, Gustavus Wilhelmus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort