Kort #28404

 3 _ Diss.

Ä saml.
W 9 sterling, Carolus Udalricus Uplanåus
Diss. entomolagica de Hemipteris rostratis Capensi-
bus. Pars 4. 1822.

Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28404
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3 _ Diss.

Ä saml.
W 9 sterling, Carolus Udalricus Uplanåus
Diss. entomolagica de Hemipteris rostratis Capensi-
bus. Pars 4. 1822.

Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort