Kort #28051

 Diss.
saml.
W & geniu &, Ericus Sv. Jemtius
De mutua facie telluris. 1761.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Information

Kortnr:
28051
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & geniu &, Ericus Sv. Jemtius
De mutua facie telluris. 1761.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort