Kort #28707

 Dise:
saml.
Wiström, Daniel Ostro-Gothus
Efficacia climatum ad variam gentium indolem praeci-
pue ingenia et mores; Pars SÄ 1788;
Präeses: Neikter, Jacobus Freåeridus, Uppsala

Information

Kortnr:
28707
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dise:
saml.
Wiström, Daniel Ostro-Gothus
Efficacia climatum ad variam gentium indolem praeci-
pue ingenia et mores; Pars SÄ 1788;
Präeses: Neikter, Jacobus Freåeridus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort