Kort #27968

 Diss.
saml .
Ullgran, Emanuel Wermlanåus
De Fennonibus Wermalandiaa. [Pars 2.] 1790.
Praeses: Linderholm, Olav. Uppsala

Information

Kortnr:
27968
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Ullgran, Emanuel Wermlanåus
De Fennonibus Wermalandiaa. [Pars 2.] 1790.
Praeses: Linderholm, Olav. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort