Kort #28691

 Dias.
Ban]...
% Vlria 6 n, Claudia: Oatro-Gothus
, Da usu articuli apud Graecas; Pars 2; 1814;
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28691
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
Ban]...
% Vlria 6 n, Claudia: Oatro-Gothus
, Da usu articuli apud Graecas; Pars 2; 1814;
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort