Kort #28255

 Diss.
saml.
Wasell, Andreas Joh. Jemtius
De probatione per testes. Pars 2:2. 1781.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
28255
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wasell, Andreas Joh. Jemtius
De probatione per testes. Pars 2:2. 1781.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort