Kort #27890

 Diss.
saml.
Tynell Anders Westmannus—Dal.
Om det Foucaultska experimentet för att bevisa jor-
dens rotation. 1854.
Frasses: Ångström, Andr. Jon. Uppsala

Information

Kortnr:
27890
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tynell Anders Westmannus—Dal.
Om det Foucaultska experimentet för att bevisa jor-
dens rotation. 1854.
Frasses: Ångström, Andr. Jon. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort