Kort #29201

 3

1

; Diss.

' saml.

! K 0 1 l i n &, Magn. Smolandus

;

t Carmen Graecum, quod inscribitur:

* , cum versione ejus—

1 dem Arabica comparatum, notisque philalogicis illus-
tratum. Pars 2. 1810.

þ

! Praeses: Sjöbring, Petrus, Uppsala .

Information

Kortnr:
29201
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3

1

; Diss.

' saml.

! K 0 1 l i n &, Magn. Smolandus

;

t Carmen Graecum, quod inscribitur:

* , cum versione ejus—

1 dem Arabica comparatum, notisque philalogicis illus-
tratum. Pars 2. 1810.

þ

! Praeses: Sjöbring, Petrus, Uppsala .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort