Kort #27984

 Dias.
saml.
Ullma. n, Johannes Gustavus Wemlandua
Complioationibua mlnemm pectoris penetrantium.
Pars 4. 18540
Praeses: Romanaon, Henricus Wilh. Uppsala

Information

Kortnr:
27984
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
saml.
Ullma. n, Johannes Gustavus Wemlandua
Complioationibua mlnemm pectoris penetrantium.
Pars 4. 18540
Praeses: Romanaon, Henricus Wilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort