Kort #28469

 Diss.
saml.
Wetterberg , Abraham Gothoburgensis
Intellectu puro et impuro. 1776
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28469
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wetterberg , Abraham Gothoburgensis
Intellectu puro et impuro. 1776
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort