Kort #28205

 Diss.
saml.
W,allquist, Aåamus Nericius
De probatione per juramenta. Pars 1. 1781.
? Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
28205
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W,allquist, Aåamus Nericius
De probatione per juramenta. Pars 1. 1781.
? Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort