Kort #27672

 Diss.
saml.
Thellander, Ulrik Ferdinand Ostro-
Gothus
Läran om feber. Första. afdelningen. Del 6. 1840.
Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Information

Kortnr:
27672
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thellander, Ulrik Ferdinand Ostro-
Gothus
Läran om feber. Första. afdelningen. Del 6. 1840.
Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort