Kort #28876

 ? Diss.

* 881111.
Äberg , Johannes Joh. Smolandus
Parallelismum inter linguam Hebraeam et Sviogothicam.
Pars 2. 1768

1

!

ä Praeses: Annerstedt, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28876
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

? Diss.

* 881111.
Äberg , Johannes Joh. Smolandus
Parallelismum inter linguam Hebraeam et Sviogothicam.
Pars 2. 1768

1

!

ä Praeses: Annerstedt, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort