Kort #28098

 Diss.
saml.
Walberg, Carl August Westm-Gothus
Om folksouverainetetan. Del 2. 1850.
Praeses: Ligner, Franz Gabriel, Uppsala

Information

Kortnr:
28098
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Walberg, Carl August Westm-Gothus
Om folksouverainetetan. Del 2. 1850.
Praeses: Ligner, Franz Gabriel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort