Kort #28520

 Diss.
% sam]. .
; Widberg, Carolus Ambr. Sudermannus ;
De jure eminenti principis in bona subditorum. 1745.
i Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28520
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
% sam]. .
; Widberg, Carolus Ambr. Sudermannus ;
De jure eminenti principis in bona subditorum. 1745.
i Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort