Kort #27720

 Diss.
saml.
Tibelius, Olavus Uplandus .
!
% Diss. T. Pomp. Atticum, sapientiae illud virtutumque
exemplar, sub adspectu positura. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27720
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tibelius, Olavus Uplandus .
!
% Diss. T. Pomp. Atticum, sapientiae illud virtutumque
exemplar, sub adspectu positura. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort