Kort #27595

 ' Diss.
saml.
T 9 nggren, Pehr Magnus Christian Westra-
Gothus
Om colik. Del 15. 1858. ,
Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Information

Kortnr:
27595
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
T 9 nggren, Pehr Magnus Christian Westra-
Gothus
Om colik. Del 15. 1858. ,
Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort