Kort #27748

 Diss.
saml.
Tillaeus, Petrus A. Dalekarlus
Purpura ejusque uan ac pretio apud veteres. Pars 1.
1764. .
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27748
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tillaeus, Petrus A. Dalekarlus
Purpura ejusque uan ac pretio apud veteres. Pars 1.
1764. .
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort