Kort #28487

 Diss.
saml.
W e'ttersten, Benedictus Nic. d. y.
Helsingus
Diss. qua probatür Graeca cum Latinis in oratore
esse conjungenda. 1748.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28487
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W e'ttersten, Benedictus Nic. d. y.
Helsingus
Diss. qua probatür Graeca cum Latinis in oratore
esse conjungenda. 1748.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort