Kort #28168

 &
Diss.
! 58.le
3 W & 1 1 i n, Carolus J. Sudermannus

Da judiciis Dai. 1752.
' Praeses: Ihre, Johnnnns, Uppsala '

Information

Kortnr:
28168
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

&
Diss.
! 58.le
3 W & 1 1 i n, Carolus J. Sudermannus

Da judiciis Dai. 1752.
' Praeses: Ihre, Johnnnns, Uppsala '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort