Kort #27648

 Diss.
53.311.
Themptander, Theophil Paul. d.y.
Westra-Gothus
Characteren boni historici. 1750.
Praeses: Gilbarg, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27648
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
53.311.
Themptander, Theophil Paul. d.y.
Westra-Gothus
Characteren boni historici. 1750.
Praeses: Gilbarg, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort